Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan BEACHWEAR.NL niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. BEACHWEAR.NL aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

BEACHWEAR.NL geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door BEACHWEAR.NL beheerst, gemaakt en/of onderhouden. BEACHWEAR.NL aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites. Bekijk het privacy beleid, de copyright,  de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie√ęn, opnamen of op enige andere manier. De inhoud mag slechts worden gedeeld volgens de algemeen bekende ‚Äėshare-buttons‚Äô en indien het duidelijk is dat de bron komt van BEACHWEAR.NL.

BEACHWEAR.NL verricht zelf geen diensten en levert geen producten aan klanten. BEACHWEAR.NL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van welke van de vermelde bedrijven, kan geen zeggenschap uitoefenen over hun professioneel oordeel en kan hen op geen enkele manier verbinden. BEACHWEAR.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie over de dienst of het product. De gebruiker van de site wordt aangeraden onderzoek te doen voor gebruik naar de informatie verkregen via deze site.

Wij maken gebruik van externe leveranciers om advertenties weer te geven op deze website. Deze externe leveranciers kunnen gebruik maken van cookies om advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan deze of andere websites op internet. Bekijk de voorwaarden op de sites van de externe leveranciers.

Het gebruik van BEACHWEAR.NL is volledig voor uw eigen risico.